Turorientering 2015

Knutetrim 2004

I Knutetrim legges det ut 60 poster på følgende O-kart: Primskottåsen /Bever-grenna, Kjennerudvannet og Korset. I tillegg legges det ut 20 langtrim poster på Bjørndalssæter kartet. (Obs. vi har fått beskjed om at bommen ved gamle Meheia turisthytte vil være åpen fra 15. juni)
Knutetrim konvoluttene koster kr 180,- og fås hos sportsbutikkene, turistkontoret og Sølvkronen apotek, samt fra Knutetrim komiteen.

I konvolutten får du 5 O-kart og 4 klippekort. Knutetrim poster henger ute fra 15. mai til 15. september.

I Knutetrim konvolutten finner du kart med inntegnede poster og postbeskrivelser. Der er det også angitt hvor mange poeng du får for den enkelte post du besøker. Eldre deltagere får tilleggspoeng etter en definert skala.

 

Krav til merke, plaketter og andre utmerkelser:

  • Over    300 poeng        gullmerke
  • 200  –   299 poeng        sølvmerke
  • 100  –   199 poeng        bronsemerke

 

Gull sølv og bronsemerke erverves kun en gang, og er gratis. Senere år tildeles diplomer og utmerkelser i henhold til hvor mange trimpoeng du har oppnådd. Mer detaljert informasjon om utmerkelser og poengberegning finnes i Knutetrim konvolutten.

Kongsberg Kommune vil i år legge ut postene på Langtrimmen (Bjørndalssæter kartet) på sin web

-Poster Knutetrim 2003– Trykk her og Velg Opplev Kongsberg -Orientering (fullversjon, krever software – se http://kart.kongsberg.kommune.no/hjelp/)

OBS ! Vi deler ut gavekort for 1000 kroner på norske spilleautomater på nett til de som sender inn klippekort fra Knutetrim 2004!

Nærtrim er et opplegg for skoler, barneorientering og lett tilgjengelig turorientering for alle aldre. Her legges det ut 60 poster på spesielle kart fra Stalsberg (Gamlegrendåsen skole), Funkelia og Skrubbemoen. Nærtrim kartene kjøpes på samme sted som Knutetrim konvolutter. Pris kr 50 pr kart og kr 120 for sett a 3 kart. Nærtrim poster henger ute fra 15. mai til 15. september.

Nærtrim er et tilbud til familier med små barn, skoler og andre som setter pris på en tur i naturen.

Låt barne dine bli glade i naturen

Vil du at dine barn skal bli glad i naturen og lære kartforståelse eller liker du selv å jakte på poster i marka, start med Nærtrim. På Nærtrim er poster og klippekort trykt på kartet. Du får poeng i forhold til antall poster du har besøkt. Du kan overføre inntil 100 poeng til Knutetrim.

OBS ! Vi deler ut gavekort for 5500 kroner fra byens sportsforretninger til deltagerne i Nærtrim 2004!

Ti på Topp 2004

Ti på Topp er et prøveprosjekt som ble satt i gang i Knutetrimmen i 2003. Vi har valgt å ikke videreføre vinterpostene etter denne sesongen, men vi har gjort sommerpostene mer varierte og spennende.

Inntil 100 poeng kan overføres til Knutetrim fra dette opplegget. (Da kan du også ta med eventuelle poeng du har tatt i vinterens Ti på topp)

 

OBS ! Vi deler ut gavekort for 500 kroner fra byens sportsforretninger til de som sender inn klippekort fra Ti på topp 2004!

 

Dersom du klipper på alle postene på dette opplegget, og har til sammen 300 poeng i Knutetrim, Nærtrim og Ti på topp, får du utmerkelse som

Knutetrim  – Kjentmann i naturen rundt Kongsberg 2004.

 

Det koster ikke noe å delta i Ti på topp, men du må selv skaffe deg kart.

Kart: Alle postene, med unntak av Beckerkjøkkenet er merket på Turkart Flesberg-Notodden-Kongsberg (1:60000)

Dette må kjøpes separat i bokhandel, eller hos turistforeningen

Beckerkjøkkenet er avmerket på Knutefjell turkart. Dette må eventuelt kjøpes separat

Postene står ute fra 15. juni til 15. september

 

Post 1. Hjulet, 16 poeng

Finnes på veien fra Eriksbu mot Bletoppen

Post 2. Brørsteinan,  16 poeng

Finnes på veien fra Eriksbu mot Bletoppen

Post 3. Dronningkollen, 6 poeng

Finnes på syd på Ble, med oppgang for eksempel like syd for Svene

Se også Vinoren kultursti

Post 4. Jondalsåsen, 11 poeng

Ligger nord for Jondalen

Post 5. Skjennåsknatten, 11 poeng

Ligger nord på Beveråsen

Post 6. Fulsebakkåsen, 6 poeng

Ligger syd for Jondalen

Post 7. Haus Gabelåsen, 6 poeng

Ligger Nord for Funkelia, øst for Tangentjern

Post 8. Beckerkjøkkenet, 6 poeng

Ligger nordøst på toppen av Storåsen, er merket på Knutefjell turkart

Post 9. Knutehovet, 11  poeng

Ligger syd for Knutehytta og øst for Helgevann

Post. 10. Kolknuten, 6 poeng

Ligger syd for gamle meheia turisthytte (Denne er nå revet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *